Kweekcombinaties 2019

De laatste jaren probeer ik vroegtijdig mijn ideeen over het samenstellen van mijn kweekkoppels middels een foto overzicht vorm te geven. Rond kerstmis stel ik de meeste koppels op basis van hun afstamming samen. In maart zullen de meeste koppels zo samengesteld worden, zoals het er nu op mijn site uit ziet. Basis van het koppelen is altijd de genetische afstamming van mijn vogels. Door een jarenlange selectie van vogels die de standaard benaderen, is een zeer sterke kern binnen mijn glosterbestand ontstaan. Uitgang blijft natuurlijk altijd de standaard van de Gloster. Deze standaard is voor iedereen bekend, maar toch zien we zeer veel verschillende typen Glosters. Mijn Gloster was en is nog altijd een vogeltje met een compact type. De nek moet kort en breed zijn. De kop behoort tussen de brede schouders te zitten en ook de hals behoort kort en vol te zijn. De borstlijn is rond van kop tot "kont" en is zeer belangrijk om het juiste type te krijgen. Van bovenaf gezien behoort de vogel kort te zijn en moet de rug een brede indruk geven. Ook in het front behoort de Gloster deze brede indruk te geven. Het totaalplaatje moet kloppen en alles moet in verhouding zijn. De vogel moet in balans zijn. Alles moet in harmonie bij elkaar passen. Een hele dikke kop of een hele grote kuif op een kleine vogel is ongewenst. Nog steeds zien we dat veel te grote Glosters hun klasse of zelfs de gehele show winnen. Zou de grootte van deze zogenaamde toppers echter teruggebracht worden tot de wenselijke grootte, dan zou er van zo'n winnaar niet veel overblijven. Het totaalplaatje behoort immers klein, vol en rond te zijn. Selectie op alle onderdelen is nodig om de ideale Gloster te kweken. Zoek vooral naar vogels met het brede en ronde type en vergeet niet dat het totaalbeeld mede wordt bepaald door korte beentjes, een kleine snavel, een kort staartje en korte vleugels. Om de finishing touch te krijgen, behoort de bevedering aan alle kanten gesloten te zijn. Het liefst zien we zowel in de mannen , als in de poppen zoveel mogelijk kleur. Afhangende dekveren vanuit de rug, alsmede lange flankbevedering is een teken dat er een foute bevedering op de vogel zit. Bij dit soort vogels is de veer te zacht en zullen spoedig lumbs problemen ontstaan en is de kans groter op het ontstaan van in split in de nekbevedering. Hieronder volgen de foto's van 40 potentiele kweekkoppels. Dit zijn niet al mijn kweekvogels. Het maken van foto's kost erg veel tijd en sommige vogels weigeren gewoonweg om zich mooi te laten fotograferen. Het is mij inmiddels wel duidelijk, dat juist door het maken van foto's, je naderhand de kwaliteiten van een vogel op die foto beter ziet. De koppels zijn op basis van diverse kwaliteiten samengesteld. Op zich zijn dit mijn ideale combinaties. In de praktijk zal er echter wel weer wat geschoven worden. Niet elk koppel zal het goed met elkaar kunnen vinden. Er zijn echter vele redenen waardoor je een combinatie weer uit elkaar haalt. Ik hoop dat ik velen wederom een plezier doe met deze foto's en combinaties.

Ik wens iedereen een goede kweek 2019 en daarna een sportief en succesvol show seizoen.

Rene Alssema

All the pictures are copyrighted

1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X
10 X
11 X
12 X
13 X
14 X
15 X
16 X
17 X
18 X
19 X
20 X
21 X
22 X
23 X
24 X
25 X
26 X
27 X
28 X
29 X
30 X
31 X
32 X
33 X
34 X
35 X
36 X
37 X
38 X
39 X
40 X
TOP